Vinterlys 2020 + The Gathering ONE= sant
OPEN CALL - DEADLINE 5 JANUAR 2020 - Les mer her.

Stacks Image 114

GullBakkens første kunst og nettverksprosjekt «The Gathering ONE - Barents Stories» finner sted under Vinterlysfestivalen 8-14 februar 2020. Gjennom en opencall ønsker prosjektgruppen sammen med den russiske partneren Art Residency i Nikel å engasjere 6-8 kunstnere fra Norge og Russland. Kunstnerne vil møtes i Kirkenes, hvor de går ombord i «The Gathering» bussen for å kjøre gjennom Sverige via Blå Vegen til Mo i Rana og VinterlysFestivalen, hvor de skal Vinter(be)Lyse Barentsregionen under hele festivaluken. De ønsker å utforske hva Barents er i 2020, for menneskene som bor i regionen? «Målet med prosjektet er å se om vi kanskje kan finne lyder, lukter, og smaker - eller er det noe med måten vi samtaler og kommunisere på? - eller kanskje det er fargene og lyset som er kjennetegnet for Barentsregionen?», sier initiativtagerne Wenche Bakken og Gull Øzger.

GullBakken ble stiftet i 2018 av Gull Øzger og Wenche Bakken, og har som formål å utvikle nyskapende forestillinger og kunstproduksjoner. Prosjektgruppen skal også bidra til kompetanseheving gjennom samarbeid, nettverksbygging, kurs, seminarer og workshops. Med disse prosjektene ønsker GullBakken å være en igangsetter og premissgiver for kunstprosjekter og nettverksbygging sammen med kunstnerne, organisasjoner og institusjoner som de invitere med inn i kunst-og nettverks prosjekter. GullBakken består av dansekunstner, produsent og fasilitator Gull Øzger og festivalkurator, produsent, skribent og kulturarbeider Wenche Bakken. GullBakken har adresse i Mo i Rana.

Russisk partner Art Residency Nickel
Art Residency Nickel (kuratert av Alexandra Krements) har sin base på The Second School Senteret i Nikel. Residensen tilbyr utstillingsrom, studio, dansestudio, og rom for tverrfaglig samarbeid. Gjennom residensperioden er kunstnerne ansvarlig for å organisere forskjellige aktiviteter som workshops, masterklasser og andre former for aktiviteter som involverer dialog med lokalbefolkningen.

Norske samarbeidspartnere i «The Gathering»:

Stellaris DanseTeater (SD)
Stellaris DansTeater er en profesjonell scenisk virksomhet med base i Hammerfest (Norge) og ble etablert i 1980. Kompaniet er den eldste aktive sceniske gruppe innen dans i Norge, og er mest sannsynlig verdens nordligste innen denne kategorien. SDs aktivitet og turnevirksomhet er hovedsakelig i Barentsregionen/Nordområdene, men SD samarbeider også med andre grupper fra andre land og tilbyr gjestespill der det er naturlig innen vår aktivitet. SD har lagt stor vekt på kultursamarbeid, og i dag samarbeider SD med ulike profesjonelle kunstnere, institusjoner og virksomheter i Barentsregionen (Norge, Sverige, Finland, Russland), de Baltiske land (Estland, Lativia og Litauen) og Aotearoa New Zealand. www.stellaris.no

DanseFestival Barents (DFB)
DanseFestival Barents mål er gjennom en årviss festival å presentere forestillinger av høy nasjonal og internasjonal kvalitet med hovedvekt på kunst og kultur fra Barentsregionen. Innslag og presentasjon av dans fra et annet geografisk område kan taes i betraktning der det faller naturlig inn i festivalens program og tema. www.dansefestivalbarents.no