Om DanseFestival Barents


DanseFestival Barents mål er gjennom en årviss festival å presentere forestillinger av høy nasjonal og internasjonal kvalitet med hovedvekt på kunst og kultur fra Barentsregionen. Innslag og presentasjon av dans fra et annet geografisk område kan taes i betraktning der det faller naturlig inn i festivalens program og tema.

• Presentere et bredt tilrettelagt program hvor dansekunst står i hovedsete. Eventuelle beslektede sjangere innen annen kunstfelt kan presenteres der dans og bevegelse har et bærende eller fremtredende element i produktet.
• Være en møteplass for dansekunstnere i Barentsregionen gjennom nettverksbygging.
• Samarbeide på tvers av landegrenser og kulturelle grenser.
• Vise forestillinger med etnisk bakgrunn fra Barentsområdet.
• Bidra til kompetanseheving gjennom kurs, seminarer og workshoper både til profesjonelle og amatørutøvere, og tilrettelegge aktivitet som har barn og ungdom som målgruppe.

Historikk


Festivalen ble initiert av Solveig Leinan-Hermo/Stellaris DansTeater i Hammerfest, og ble gjennomført for første gang i 2003. Den kunstneriske og administrative aktiviteten av DanseFestival Barents var tilknyttet Stellaris sin daglige drift ved at festivalen ble drevet i prosjektregi av Stellaris med Solveig Leinan-Hermo som første festivalleder. I slutten av 2008 ble festivalen etablert som eget AS, eiet av Stellaris DansTeater AS. DanseFestival Barents fikk fra 1. august 2009 Kristine Storsve som festivalleder i 100% stilling, og festivalen var endelig sikret helårsdrift av virksomheten. Jørgen Knudsen tok over fra Kristine i 2012 til 2015. Fungerende leder er nå Marie Hermo Jensen.

HOVEDTILSKUDDSPARTNERE:
Stacks Image 25459
Stacks Image 25462
Stacks Image 25465
Stacks Image 25468

TILSKUDDSPARTNERE:
Stacks Image 25524
Stacks Image 25527
Stacks Image 25530
Stacks Image 25533

SAMARBEIDSPARTNERE:
Stacks Image 25493
Stacks Image 25496
Stacks Image 25499
Stacks Image 25502
Stacks Image 25505

Stacks Image 25511
Stacks Image 25514
Stacks Image 25517