<i>HAMMERFEST</i><i>4-8 (+10) nov. 2020</i>
<i>HAMMERFEST</i><i>4-8 (+10) nov. 2020</i>

HAMMERFEST4-8 (+10) nov. 2020

Stacks Image 172415

HVA SKJER I 2020?

I år fokuserer vi på det nære og det fjerne og styrken i samholdet innad i Barentsregionen.

DanseFestival Barents ble etablert for at kunstnerne i regionen skulle ha en samlingsplass samt være en visningsarena for kunsten som skapes her i nord, på tvers av landegrenser, språk og kultur. Festivalen skal åpne for viktige samtaler rundt ulike aktuelle tema, og gi oss påfyll til å både reflektere og stake ut kursen fremover.

Isolasjonen og usikkerheten som mange nå kjenner under huden preger fortsatt scenekunstfeltet og vi skal ikke legge skjul på at 2020 har medført mange kronglete stier og stengte veier mht. programmering av årets festival. Vi har kjent det på kroppen – og dermed er behovet for formidling sterkere og festivalens rolle viktigere enn noen gang!

For oss er det viktig at DanseFestival Barents skal fortsette å være en levende møteplass for dansen, samtidig som vi er opptatte av at festivalen skal være en trygg opplevelse. På grunn av COVID-19 har vi valgt å fokusere på en mer lokal festival, i samarbeid med de kreative kunstneriske kreftene i regionen.

Takk til alle medspillere for alt hardt arbeid og tålmodighet i en krevende tid. Vi er stolte av årets kunstnere, og ser fremover til at DanseFestival Barents og Hammerfest skal fortsette å være en levende møteplass for dansen på 70° Nord!

Hovedtyngden av programmet er 4-8 november, men vi har også arrangementer før og etter disse datoene.

------------

COVID-19

Programmet publiseres med forbehold om endringer. Alle arrangementene vil ta hensyn til aktuelle restriksjoner og gjeldende anbefalinger mht. til smittevern. Mer informasjon og programinnhold legges ut fortløpende i løpet av høsten.


HOVEDTILLSKUDDSPARTNERE:

Stacks Image 172272
Stacks Image 172275
Stacks Image 172278

Stacks Image 172284
Stacks Image 172287
Stacks Image 172290
Stacks Image 172294
Stacks Image 172297
Stacks Image 172300


SAMARBEIDSPARTNERE:

Stacks Image 172312
Stacks Image 172315
Stacks Image 172318
Stacks Image 172321
Stacks Image 172325
Stacks Image 172328
Stacks Image 172331
Stacks Image 172334
Stacks Image 172339
Stacks Image 172342
Stacks Image 172345
Stacks Image 172348
Stacks Image 172352
Stacks Image 172355
Stacks Image 172358
Stacks Image 172361
Stacks Image 172366
Stacks Image 172369
Stacks Image 172372
Stacks Image 172375
Stacks Image 172379
Stacks Image 172382
Stacks Image 172385
Stacks Image 172388