<i>HAMMERFEST</i><i>4-8 nov. 2020</i>
<i>HAMMERFEST</i><i>4-8 nov. 2020</i>

HAMMERFEST4-8 nov. 2020

HVA SKJER I 2020?

Programmet for 2020 er under utvikling.
SAMARBEIDSPROSJEKTERStacks Image 171755

The DEN - Dance Expo Norway er en møteplass for dialog, utveksling og samhold på tvers av dansebransjen.

The Den - Dance Expo Norway er en møteplass for scenekunstprodusenter initiert av CODA - Oslo International Dance Festival. Seminarene holdes på følgende dansefestivaler gjennom året: Multiplié Dansefestival, Kortreist dansefestival, Ravnedans, Oktoberdans og DanseFestival Barents. Les mer her.

COVID-19: Noen av The DEN samlingene har blitt utsatt pga COVID-19. Vi planlegger å arrangere samlingen i Hammerfest som planlagt i november.

Stacks Image 171745

"The Gathering" av Gullbakken

The Gathering er et norsk-russisk samarbeid som tar opp temaer om tilhørighet, og en bedre forståelse av samarbeidsprosjekter over landegrensene som utforsker temaer historie, språk, internasjonal dialog, kunst og demokrati. Et av målene er å stimulere til dypere samarbeid, skape muligheter for innovative nye prosjekter og positive nettverk blant profesjonelle utøvere med base i Barentsregionen. The Gathering har som mål å oppnå dette ved å sette i gang dialogbasert demokratisk samarbeid.

Mer informasjon kommer.


Stacks Image 171872

"Veggen" av Trine S. Fjellstad & Jonas Jessen

"Veggen" er en video og danseworkshop for barn mellom 6-14 som ender i en forestilling. I løpet av en fire dagers workshop blir deltakerne bedt om å se og bli sett. Arbeid med bevegelse, pust, fokus og oppmerksomhet er en semistrukturert forestilling satt sammen som består av film, musikk, bevegelse, dans og mørke.

Som en del av utvekslingsprosjektet "Se og bli sett – Sjá og Sjást" besøker "Veggen" Island i 2020. Prosjektet er støttet av Norsk Kulturråd/Norsk-Islandsk kultursamarbeid. Les mer her.HOVEDTILLSKUDDSPARTNERE:

Stacks Image 172272
Stacks Image 172275
Stacks Image 172278

Stacks Image 172284
Stacks Image 172287
Stacks Image 172290
Stacks Image 172294
Stacks Image 172297
Stacks Image 172300


SAMARBEIDSPARTNERE:

Stacks Image 172312
Stacks Image 172315
Stacks Image 172318
Stacks Image 172321
Stacks Image 172325
Stacks Image 172328
Stacks Image 172331
Stacks Image 172334
Stacks Image 172339
Stacks Image 172342
Stacks Image 172345
Stacks Image 172348
Stacks Image 172352
Stacks Image 172355
Stacks Image 172358
Stacks Image 172361
Stacks Image 172366
Stacks Image 172369
Stacks Image 172372
Stacks Image 172375
Stacks Image 172379
Stacks Image 172382
Stacks Image 172385
Stacks Image 172388