•  
  • © 2016-2023 DanseFestival Barents. Org.nr.: 992 853 638

    Personvernserklæring Kontakt oss 0

Om DanseFestival Barents

DanseFestival Barents mål er gjennom en årviss festival å presentere forestillinger av høy nasjonal og internasjonal kvalitet med hovedvekt på kunst og kultur fra Barentsregionen. Innslag og presentasjon av dans fra et annet geografisk område kan taes i betraktning der det faller naturlig inn i festivalens program og tema.

  • Presentere et bredt tilrettelagt program hvor dansekunst står i hovedsete. Eventuelle beslektede sjangere innen annen kunstfelt kan presenteres der dans og bevegelse har et bærende eller fremtredende element i produktet.
  • Være en møteplass for dansekunstnere i Barentsregionen gjennom nettverksbygging.
  • Samarbeide på tvers av landegrenser og kulturelle grenser.
  • Vise forestillinger med etnisk bakgrunn fra Barentsområdet.
  • Bidra til kompetanseheving gjennom kurs, seminarer og workshoper både til profesjonelle og amatørutøvere, og tilrettelegge aktivitet som har barn og ungdom som målgruppe.

Historikk

Festivalen ble initiert av Solveig Leinan-Hermo/Stellaris DansTeater i Hammerfest, og ble gjennomført for første gang i 2003. Den kunstneriske og administrative aktiviteten av DanseFestival Barents var tilknyttet Stellaris sin daglige drift ved at festivalen ble drevet i prosjektregi av Stellaris med Solveig Leinan-Hermo som første festivalleder. I slutten av 2008 ble festivalen etablert som eget AS, og festivalen var endelig sikret helårsdrift av virksomheten.

Festivalledere: Solveig Leinan-Hermo og Marie Hermo Jensen

Tidligere Festivalledere:
Siri Wigdel 2018 - 2019
Marie Hermo Jensen 2016 - 2017
Jørgen Knudsen 2012 - 2015
Kristine Storsve 2009 - 2012
Solveig Leinan-Hermo 2003 - 2009