•  
  • © 2016-2023 DanseFestival Barents. Org.nr.: 992 853 638

    Personvernserklæring Kontakt oss 0

Performanceforedrag - betydningen av bevegelse

av og med Cecilie Lindeman Steen

Tirsdag 5 nov. kl. 13:00, Hammerfest Bibliotek (Tirsdagstimen)

Danseinformasjonens æresprisvinner Cecilie Lindeman Steen danser og forteller om erfaringer og opplevelser om dans og det å danse.
På en enkel måte forklarer Steen prinsipper relatert til bevegelse i tid og rom, og gir eksempler på hvordan mening kan oppstå i dans og hvordan dansen virker på oss rent kinestetisk og fysisk.

Steen henter eksemplene fra både egne erfaringer fra det å danse, men også fra opplevelser fra det å være publikum selv. Fortellingene og eksemplene hentes fra verk og arbeid fra flere kjente norske, samt noen utenlandske koreografer. Performanceforedraget er derfor også en slags enkel dansehistorisk innføring, men er først og fremst laget med ønske om å kunne åpne opp for hvordan dans på forskjellige måter kan erfares, forstås og oppleves.

Foredraget er på norsk.

  • Stacks Image 48581

    Caption Text

    Link
Foto: Danseinformasjonen

Lengde 45 min (ingen pause)

Performanceforedrag – betydningen av bevegelse ble utviklet og realisert i januar 2013 på oppdrag fra Danseinformasjonen og Kedja, Writing Movement og har så langt blitt vist i Bærum Kulturhus, for forfattere i Oktober Forlag, på Dansens Hus /CODA i 2013 samt på DanseHallerne i København i 2014.

”I demonstrasjonen presenterte Cecilie kjente koreografers bidrag til utviklingen av dansekunsten og gav både et innblikk i hvordan hun jobbet med formidling som utøver og hva som beveger henne som publikumer. Hun argumenterte for at kropp og språk er uatskillelig, og gav oss gjennom sine tilbakeblikk et vokabular til å snakke om formidling og opplevelse av dansekunst. Ine Therese Berg, Oppsummering Writing Movement seminar CODA– Danseinformasjonen 06.11.2013

”Cecilie Lindeman Steen gjorde en arbeidsdemonstrasjon hvor hun tok for seg kjente koreografer og forestillinger. Med stor faglig tyngde og formidlingsevne danset og snakket hun seg gjennom forskjellige koreografiske teknikker og virkemidler og demonstrerte også hvordan bevisste valgte elementer som musikk, scenografi og danserens intensjon kan forandre et bevegelsesmateriale.” Ine Therese Berg, Oppsummering av Writing Movement, Bærum Kulturhus - Danseinformasjonen 30.01.2013

Cecilie Lindeman Steen, Utdannet fra Statens Balletthøgskole (Khio) (1985). Steen har arbeidet som dansekunstner i over 30 år, i hovedsak knyttet til det frie scenekunstfeltet, med unntak av to år i Carte Blanche, samt engasjementer ved Riksteatret, Rikskonsertene og Det Norske Teatret. Hun har medvirket i godt over hundre produksjoner samt enkeltstående forestillinger, improvisasjoner, arrangementer og konserter. Virksomheten omfatter nasjonal, nordisk og europeisk turnévirksomhet.Foruten egne prosjekter har Steen samarbeidet med et stor antall koreografer og andre kunstnere. Siden 1984 har hun hatt et nært samarbeid med Ina Christel Johannessen. De siste 5 årene har hun arbeidet med bl.a Eva Cecilie Richardsen, Kristina Gjems, Shanti Brahmachari og Mia Habib. Siden 2015 har en viktig del Steens kunstneriske virke vært knyttet til adapsjon/utøvelse av flere av Janne-Camilla Lysters koreografiske partitur.

Steen mottok Danseinformasjonens ærespris for sitt virke som dansekunstner i 2017


Stacks Image 48601