The Gathering

Gullbakken

Stacks Image 114

The Gathering er et norsk-russisk samarbeid som tar opp temaer om tilhørighet, og en bedre forståelse av samarbeidsprosjekter over landegrensene som utforsker temaer historie, språk, internasjonal dialog, kunst og demokrati. Et av målene er å stimulere til dypere samarbeid, skape muligheter for innovative nye prosjekter og positive nettverk blant profesjonelle utøvere med base i Barentsregionen. The Gathering har som mål å oppnå dette ved å sette i gang dialogbasert demokratisk samarbeid.

Mer informasjon kommer.

————————————————————————————

Gullbakken
GullBakken ble stiftet i 2018 av Gull Øzger og Wenche Bakken, og har som formål å utvikle nyskapende forestillinger og kunstproduksjoner. Prosjektgruppen skal også bidra til kompetanseheving gjennom samarbeid, nettverksbygging, kurs, seminarer og workshops. Med disse prosjektene ønsker GullBakken å være en igangsetter og premissgiver for kunstprosjekter og nettverksbygging sammen med kunstnerne, organisasjoner og institusjoner som de invitere med inn i kunst-og nettverks prosjekter. GullBakken består av dansekunstner, produsent og fasilitator Gull Øzger og festivalkurator, produsent, skribent og kulturarbeider Wenche Bakken. GullBakken har adresse i Mo i Rana.

Partnere
Russisk partner

Art Residency Nickel
Art Residency Nickel (kuratert av Alexandra Krements) har sin base på The Second School Senteret i Nikel. Residensen tilbyr utstillingsrom, studio, dansestudio, og rom for tverrfaglig samarbeid. Gjennom residensperioden er kunstnerne ansvarlig for å organisere forskjellige aktiviteter som workshops, masterklasser og andre former for aktiviteter som involverer dialog med lokalbefolkningen.

Norske samarbeidspartnere:

Stellaris DanseTeater (SD)
Stellaris DansTeater er en profesjonell scenisk virksomhet med base i Hammerfest (Norge) og ble etablert i 1980. Kompaniet er den eldste aktive sceniske gruppe innen dans i Norge, og er mest sannsynlig verdens nordligste innen denne kategorien. SDs aktivitet og turnevirksomhet er hovedsakelig i Barentsregionen/Nordområdene, men SD samarbeider også med andre grupper fra andre land og tilbyr gjestespill der det er naturlig innen vår aktivitet. SD har lagt stor vekt på kultursamarbeid, og i dag samarbeider SD med ulike profesjonelle kunstnere, institusjoner og virksomheter i Barentsregionen (Norge, Sverige, Finland, Russland), de Baltiske land (Estland, Lativia og Litauen) og Aotearoa New Zealand. www.stellaris.no

DanseFestival Barents (DFB)
DanseFestival Barents mål er gjennom en årviss festival å presentere forestillinger av høy nasjonal og internasjonal kvalitet med hovedvekt på kunst og kultur fra Barentsregionen. Innslag og presentasjon av dans fra et annet geografisk område kan taes i betraktning der det faller naturlig inn i festivalens program og tema. www.dansefestivalbarents.no

Stacks Image 162