ISOBAR - Bare Barents?


Fredag 11 november kl. 13:00, Biblioteket


Stacks Image 277

Langt borte fra det som oppleves som maktens sentrum og stormaktenes runde bord ligger Barentsregionen - det horisontale landskapet langt oppe i nord, der folket har gjennom alle tider samhandlet. Fra å være en utpost befinner vi oss plutselig i en risikosone, der samarbeid blir avgrenset og manipulert av ytre omstendigheter som pandemi og krig. Folk kjenner på en usikkerhet som kryper nærmere overflaten dag for dag. Vennskap settes på prøve. Hvem er vi i Barents i en stadig mer turbulent tid? Hvordan reflekterer vi over nordområdene både sett i lys av urbefolkningens kamp, og av situasjonen i Amerika og Russland? Hvordan påvirker det kunsten og kunstnernes roller i dagens verdensbilde?

Moderator: Maria Stephansen

Panelet: Hilde E. Restad, Turid Skoglund, Susanne Hætta og Johan Sara Jr.

ISOBAR er gratis, men vi blir takknemmelige for donasjoner til DanseFestival Barents på Vipps # 117954 (søk på DanseFestival Barents i appen) eller via PayPal.

Stacks Image 294