Boklansering - Det Amerikanske Paradokset


Lørdag 12 november kl. 13:30, Biblioteket


I Det amerikanske paradokset presenterer Hilde Eliassen Restad på en levende og forståelig måte USAs politiske historie, landets politiske system, og dagens politiske kaos. Forfatteren forklarer det amerikanske politiske systemet som resultatet av et paradoks: USA ble opprettet som en liberal opplysningstidsstat, samtidig som den ble grunnlagt på slaveri og etnisk rensing av urbefolkningen. Hvordan har dette paradokset kommet til uttrykk i amerikansk historie og hvordan preger det den spente situasjonen i dag? Boken drøfter blant annet: de ulike fortellingene om USAs grunnleggelse og hvilken rolle disse spiller for den amerikanske identiteten landets oppbygning som føderalstat hvordan makten til presidenten har styrket seg opp gjennom historien høyesteretts rolle i amerikansk politikk den historiske utviklingen til de to store politiske partiene hvordan partiene har «byttet plass» i det politiske spektrumet I tillegg til å diskutere det paradoksale aspektet ved amerikansk historie, tematiserer boken også den økende polariseringen i amerikansk politikk og samfunnsliv, med særlig vekt på radikaliseringen av den politiske høyresiden. Kan noe tilsvarende skje på venstresiden? Restad tar også for seg medias rolle i den tilsynelatende evigvarende kulturkampen som utspiller seg. Boken avsluttes med en diskusjon av hva det egentlig vil si å være amerikaner. Hvem er de «ekte» amerikanerne, og hva er det «ekte» USA? Vil USA noen gang finne en løsning på «det amerikanske paradokset»?

Baklanseringen er på norsk.

«... til glede, informasjon og opplysning [...] Well done, Hilde Eliassen Restad!»» «Mine innsigelser til tross, Hilde Restad har skrevet en utmerket innføring i amerikansk politikk og historie. Winston Churchill skal en gang ha uttalt: Jeg beklager at boken ble så lang, jeg hadde ikke tid til å skrive kortere. Med det i mente er det imponerende at boken ikke er lengre enn 250 sider. Det gjør boken tilgjengelig for alle som er nysgjerrige på amerikansk samfunn og historie. Og vurdert etter nyhetsdekningen skulle man tro at det gjelder svært mange nordmenn.» «... en fint strukturert innføring i historiske og nyere forhold [...] Som en røff gaid til USAs politiske historie, systemer og nåværende landskap er boken absolutt leseverdig.»

Stacks Image 302


Stacks Image 320
Hilde E. Restad er førsteamanuensis ved freds- og konfliktstudier. Hun har vært ansatt på Oslo Nye Høyskole siden høsten 2012, og før det jobbet hun på Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) i to år.

Hildes akademiske bakgrunn er gjort opp av statsvitenskap, Nord-Amerikastudier og amerikansk politikk. Hun har studert og bodd i USA i til sammen ni år og brukes hyppig som kommentator i media.

Lanseringen er gratis, men vi blir takknemmelige for donasjoner til DanseFestival Barents på Vipps # 117954 (søk på DanseFestival Barents i appen) eller via PayPal.

Stacks Image 294