•  
  • © 2016-2023 DanseFestival Barents. Org.nr.: 992 853 638

    Personvernserklæring Kontakt oss 0

FORVANDLINGEN

Samovarteateret

Onsdag 9 november, skoleforestillinger 10:00 & 12:00 (Lukket visning)


Hva hadde du gjort om hele ditt liv hadde blitt snudd opp ned i løpet av en natt?

«Da Gregor Samsa en morgen våknet av urolige drømmer, fant han seg selv i sengen forvandlet til et digert, uhyrlig kryp.» Dette gjør at han får storeproblemer med å gjennomføre sine daglige plikter. Hvordan skal insektet Gregor møte den nye verden og hvordan møter verden han?
 
Forvandlingen er et lekent skrekkteater for barn fra 10 år, basert på Franz Kafkas roman med samme navn.
 
Gregor Samsa er under hardt press fra arbeidsgiver og sin egen familie. Som familiens eneste forsørger bærer han på et stort ansvar, og må leve et stramt rutineliv for å få endene til å møtes. Hvis han ikke klarer å tjene nok penger, vil familien gå konkurs og bli kastet ut av huset. Når han en morgen våkner opp som et slimete insekt, blir han ugjenkjennelig og utstøtt. Familien gjemmer han bort og låser han inne. Gregor slipper alle krav, men er isolert inne på rommet sitt.

Stacks Image 48699

Selv om romanen til Kafka ble skrevet i 1915, kan vi i dag kjenne oss igjen i situasjonen til Gregor. Han føler seg alene, han vekker avsky og ingen forstår han. Samtidig kan Gregor Samsas brå forvandling være en metafor for en verden i stadig forandring. Den kan for eksempel symbolisere overgangen fra barn til ungdom. Eller en flyktning som kommer til et nytt sted, uten papirer og med et språk som ingen forstår. Eller et menneske som ikke lenger kan bidra i samfunnet. For unge mennesker er Forvandlingen kanskje mer aktuell enn noen gang. Flere unge sier at de lever med et prestasjonspress og antallet med diagnosen utbrenthet øker. Og tillegg til dette har mange unge mistet sine sosiale arenaer som følge av Covid 19-pandemien, når skole, kulturtilbud og idrett ble nedstengt.

På Scenen
Runa Sætervolll, Nikolay Shchetnev, Per-Magnus Barlaug Teknikere Matvey Shchetnev og Pavel Rumyantsev

Om Samovarteateret
Samovarteateret er et internasjonalt scenekunstkompani grunnlagt i Kirkenes i 1990 av Bente S. Andersen. Vi har produsert mer enn 65 scenekunstproduksjoner som har turnert Europa, Barentsregionen og Norge, og har et sterkt samfunnsengasjement. Vi er pådrivere for at historiene fra nord skal fortelles fra nord. Kompaniet består i dag av fem scenekunstnere og én på administrasjon. Til våre produksjoner og prosjekter har vi involvert hundrevis av profesjonelle scenekunstnere, og tusenvis av barn og unge, på tvers av nasjonale landegrenser. Samovarteaterets kunstneriske praksis handler om å skape møteplasser mellom mennesker, mellom ulike kunstnere og kulturaktører, mellom kunstnere og publikum, på tvers av landegrenser, kulturer og profesjoner. Vi jobber med informanter og tidsvitner. Resultatet er scenekunst med et transnasjonalt formspråk hvor nyskrevet tekst, bevegelse, flerspråklighet og musikk smelter sammen til en helhet.

www.samovarteateret.com