•  
 • © 2016-2023 DanseFestival Barents. Org.nr.: 992 853 638

  Personvernserklæring Kontakt oss 0

UNI

Antero Hein

Fredag 11 november, 18:30, Frityren, Arktisk kultursenter.


I UNI møter vi tre menn som fremfører et humoristisk, naturalistisk akrobatisk overraskende stykke. Gjennom en uforutsigbar tilnærming til lyd, bevegelse og sang skaper de en lett, men likevel spennende atmosfære, der publikum er plassert i en tilstand av uvitenhet som vil løsrive dem fra sine virkeligheter og lure dem i en slags tilhørighet mellom publikum og utøverne.
Stykket starter med et åpent nakent rom som langsomt forvandles til detaljerte og konsentrerte omgivelser. Tilnærmingen til bevegelse er minimalistisk naturalistisk som skaper forbløffende scenarioer med en følelse av intuitivitet.
Det er en sjelsøkende trio der intime, primale og sosiale uttrykk utforskes med en naturalistisk tilnærming.

Tilhørighet er det menneskelige følelsesmessige behovet for å være et akseptert medlem av en gruppe. Enten det er familie, venner, kolleger, en religion eller noe annet, har folk en tendens til å ha et 'iboende' ønske om å tilhøre og være en viktig del av noe større enn dem selv. Prosjektet ser på hvorfor og hvordan tilhørighet oppstår. Hvorfor står vi mennesker sammen, og hva får oss til og samles. Hva som skaper splittelse og hvorfor noen har behov for det.

UNI har latt seg inspireres av bevegelsene, fargeforandringene og energiene til aurora borealis. Danserne beveger seg mellom disse energitilstandene mens de kontekstualiserer den oppslukende visualiteten til nordlyset i fysisk og auditiv form. “When charged particles from the sun strike atoms in Earth’s atmosphere, they cause electrons in the atoms to move to a higher-energy state. When the electrons drop back to a lower energy state, they release a photon: light. This process creates the beautiful aurora, or northern lights.”

På samme måte som små partikler i et kaotisk energisk univers kan skape magisk vakre former og farger sammen, vil utøverne i UNI sammen med publikum jobbe mot inkludering, tilhørighet og aksept over individet, grupper og mangfoldet.

 • Stacks Image 48692

  Foto: Antero Hein

  Link
 • Stacks Image 48693

  Foto: Antero Hein

  Link
 • Stacks Image 48694

  Foto: Antero Hein

  Link

Koreografi Antero Hein Dansere Stian Bergdølmo, Alexander Aarø, Antero Hein
Lengde 35 minutter, uten pause.Om Antero Hein
Finsk / svensk Antero er en Oslo-basert kunstner med en utdannelse fra Kunsthøgskolen i Oslo. Han jobber tverrfaglig med koreografi, parkour, dans og film / fotografering. Han jobber med ekstrem fysikk med en minimalistisk tilnærming. Med bevegelser som bygger opp kroppen i kombinasjon med akrobatiske elementer, fokuserer han på en funksjonell tilnærming til danseteknikker som gir mulighet for bevegelsesfrihet. Han bidrar til en sunn og konstruktiv, mentalt og fysisk utviklende måte å bevege seg på. Han er interessert i "deep listening" -teknikker, lyttende tilnærming til fysikk og estetikk åpner for rom for hans utforskende arbeid. Antero fordyper seg for tiden i krysset mellom teknologi, fysikk, kropp og media. Han utforsker forholdet mellom kunst og teknologiutvikling og utvikler viktige verktøy for å håndtere spørsmål om hva et digitalt medium er og hvordan man kan forstå og utforske forholdet mellom kunst, persepsjon, fysikk, visualitet og media.

Han ønsker å stimulere til refleksjon over forholdet mellom kunst, teknologi, vitenskap og samfunnsutfordringer. Han vil fokusere på utforskende kunstneriske uttrykk som kan opprettes ved hjelp av teknologi, eller som på andre måter forholder seg til teknologiske metoder og kunnskap eller til betydningen av teknologiutvikling for kunst og samfunn. Antero har danset med nasjonale og internasjonale koreografer som Ina Christel Johannesen, Kari Hoaas, Ørjan Andersson, Kenneth Kvarnstrøm etc., og lager egne scenearbeider.

Siden 2005 har Antero jobbet på et administrativt nivå med å etablere og utvikle det svenske parkour-samfunnet, han startet organisasjonen "TiP" i Lund SE, med i dag over 600 aktive medlemmer. I 2019 startet han Oslo Parkour Park med fokus på utvikling og sammensmelting av parkour, dans, akrobatikk, sirkus.

I 2013 startet han "Hein Creations" som fokuserer på film / fotografi, spesielt rettet mot scenekunst, bevegelse og kultur.

www.anterohein.com