•  
  • © 2016-2023 DanseFestival Barents. Org.nr.: 992 853 638

    Personvernserklæring Kontakt oss 0

ISOBAR 2023

DanseFestival Barents

Lørdag 18 november - Hammerfest Bibliotek, 13:00


«Hva skjer når/hvis kunst skapt av folk nord i Norge i stadig sterkere grad knyttes opp mot etnisitet?"

 
Det kan virke som at kunst skapt av folk med tilhørighet nord i Norge i økende grad skrives inn i en etnisk sammenheng, at kunsten presenteres med utgangspunkt i kunstnerens etnisitet eller etnokulturelle tilhørighet, at finansiering av kunstproduksjonen knyttes opp mot etnisitet, og at prioriteringen, forståelsen, lesningen og resepsjonen av kunsten preges av etniske forklaringer og rammer. Stemmer dette? Hvordan fortoner situasjonen seg ulike sett fra ulike etniske posisjoner? Er det i så fall et problem eller et gode? Eller begge deler? Hvordan sikrer vi kunstens autonomi framover?

Prosjektet er under utvikling - mer informasjon kommer.


  • Stacks Image 48692

    Link