•  
  • © 2016-2023 DanseFestival Barents. Org.nr.: 992 853 638

    Personvernserklæring Kontakt oss 0

DanseFestival Barents 21 - 30 mars 2007

Temaet for årets festival var Dans på film. Dette ble markert blant annet ved at Gjenreisningsmuseet huset en filmkafé. Over tre kvelder ble det vist kortfilmer med dans som hovedtema.

Nytt dette året var at barn og ungdomsaktiviteten ble ivaretatt av Hammerfest Kulturskole som arrangerte en Barne- og ungdomsfestival i sammenheng med DanseFestival Barents. Denne festivalen ble lagt i forkant av DanseFestival Barents 19 - 24 mars.

KURS
GDT (Gratis Daglig Trening): Moderne med Tuomo Railo (Finland)

MØTER
Forum for nordnorske Dansekunstnere (FnnD) - medlemsmøte
Barents DansRåd (BDR)

SEMINARER
Filmseminar med Lise Eger på Gjenreisningsmuseet

DanseFestival Barents er blitt gjennomført gjennom egne ressurser i prosjektregi av Stellaris DansTeater.


Samarbeidspartnere 2007

Vi søker ulike tillskuddspartnere hvert år om midler til gjennomføring av festivalen.  
Hammerfest kommune og Finnmark fylkeskommune har gitt årvis støtte til festivalen.


 
Støttespillere 2007